Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab genomför uppgradering av Banverkets signalanläggningar på sträckan Sundbyberg-Kallhäll.

Saab Contracting AB har fått en order på 63 Mkr från Banverket som innebär att utföra uppgradering och utbyte av signalanläggningar på sträckan Sundbyberg- Kallhäll. Arbetet skall vara klart och slutlevererat i januari 2008.

Ombyggnationen av signalsystemet skall medge en ökad kapacitet på sträckan och tågen ges möjlighet att ha en ökad hastighet samt att en ökad driftsäkerhet fås på systemet. Ordern omfattar införande av ATC2 funktioner Sundbyberg-Kallhäll, nytt signalställverk i nytt teknikhus i Barkarby och upprustning av befintliga signalställverk i Spånga och Jakobsberg. Befintlig kabelkanalisation kompletteras eller ersätts med ny dessutom dras ny kraftmatning till samtliga kiosker, kurar och skåp. Ordern är ett bra exempel på Saab Contracting AB:s kompetens och förmåga att bygga nytt och att bygga om befintliga järnvägssystem genom att utnyttja en lång och gedigen erfarenhet med grund i Signalteknik och Teleteknik. Det här är för oss en mycket viktig beställning inom ett område som har stor utvecklingspotential och är en bekräftelse på att vi har en status som signalentreprenör, säger Anders Engstedt Affärsutvecklingschef på Saab Contracting. Saab Contracting AB är en affärsenhet i Saab-koncernen med 150 medarbetare och en omsättning på 250 miljoner kronor som erbjuder kvalificerade systemleveranser inom kommunikations- och signalteknikområdet till totalförsvaret, näringsliv och offentlig sektor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Engstedt Affärsutvecklingschef, Saab Contracting AB: Tel: 0589-39 71 15, 070-713 08 90 e-post: anders.engstedt@contracting.saab.se Sven-Åke Lövkvist, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur Sverige Saab Contracting AB: Tel: 0589-39 71 38, 070-713 08 21 e-post: sven-ake.lovkvist@contracting.saab.se www.saab.se