Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har för första gången genomfört autonom start och landning med obemannad farkost

Saab har för första gången genomfört autonom start och landning med obemannad farkost Onsdagen den 25 augusti genomförde Saab för första gången en helt autonom flygning med sin obemannade farkost, SHARC teknikdemonstrator. SHARC startade, flög och landade helt enligt plan och Saab kan nu räkna sig till ett av få företag som lyckats genomföra ett helt autonomt uppdrag. - I och med att vi genomfört flygningar med autonom start och landning har vi visat för resten av världen att vi är ett företag att räkna med i framtida internationella UAV-samarbeten. Vi har nu ytterligare positionerat oss som en av huvudaktörerna på UAV-marknaden, säger Lennart Sindahl, chef Saab Aerosystems. Flygningen genomfördes under en provkampanj på FMV:s provplats i Vidsel. Efter att ha startat utan hjälp från pilot genomförde SHARC ett helt autonomt uppdrag innan den landade på egen hand med hjälp av differentiell GPS och radarhöjdmätare. SHARC teknikdemonstrator har utvecklats av Saab. Arbetet inleddes 2001 och den första flygningen ägde rum i februari 2002. Den provkampanj som nu genomförts i Vidsel var den tredje i ordningen. De tidigare provkampanjerna, där bland annat autonoma flygningar inom och utom synhåll genomförts, ligger till grund för att nu även autonom start och landning kunnat genomföras. Att Saab nu lyckats genomföra helt autonoma flygningar, det vill säga flygningar helt utan inverkan av pilot, är ett viktigt led i Saabs utveckling av autonoma och flygsäkra UAV:er. Det finns många fördelar med att kunna genomföra autonoma starter och landningar. En stor del av de haverier som inträffar med UAV:er sker just vid start och landning. Att automatisera dessa delar av flygningen innebär därför en avsevärd riskreducering men också taktiska och operativa fördelar, exempelvis landning i skymning eller mörker. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=44423 Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Heidi Wendt, informationschef Saab Aerosystems, tfn. 013-180017 / 0734-180017 För bilder, kontakta: Nina Eriksson, digital media Saab Aerosystems, tfn. 013-182384 / 0734-182384 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/02/20040902BIT00220/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/02/20040902BIT00220/bild.html Bilder