Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i Stockholmsområdet varslar 50 personer

Saab i Stockholmsområdet varslar 50 personer Saab har idag lämnat ett varsel till Länsarbetsnämnden som berör 50 personer vid Saab Systems, Saab Supports och SaabTechs verksamheter i Stockholmsområdet. De personalkategorier som blir berörda är utvecklingsingenjörer samt ledning och administration. - Varslet är främst orsakat av brist på nya utvecklingsuppdrag inom vår ledningssystemverksamhet och den neddragning vi då samtidigt måste göra inom ledning och administration, säger Dan-Åke Enstedt, affärsenhetschef Saab Systems. - Det är självklart mycket tråkigt att vi tvingas säga upp medarbetare, men det är en nödvändig åtgärd för att stärka vår konkurrenskraft och säkra vår framtid. Utöver det nya varsel på 50 personer som nu lagts kan ytterligare knappt 50 medarbetare komma att bli uppsagda. Bakgrunden är ett varsel som företaget lade i mars som omfattade 70 personer men som hittills endast behövt utnyttjas för ett 20-tal anställda. Totalt kan alltså knappt ett 100-tal medarbetare på Saab i Järfälla, Kista, Tyresö och Uppsala bli uppsagda på grund av arbetsbrist. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts. Avsikten är att genomföra uppsägningarna under första kvartalet 2005. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan-Åke Enstedt, affärsenhetschef Saab Systems, tel 08-580 850 66, 073-066 66 66 Björn Erman, affärsenhetschef SaabTech, tel 08-580 851 80, 070-554 00 40 Anna Bergenlid, informationschef SaabTech, tel 08-580 853 06, 073-437 53 06 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20150/wkr0001.pdf