Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab levererar elkraft-, signal- och telesystem för att öka tågkapaciteten i Mosås

SAAB LEVERERAR ELKRAFT-, SIGNAL- OCH TELESYSTEM FöR ATT öKA TåGKAPACITETEN I MOSåS Saab Contracting AB har fått en order på ca: 8,4 Mkr från Skanska Sverige AB, Väg & Anläggning Stockholm - Mälardalen att som underentreprenör utföra Elkraft-, Signal- och Telesystemarbeten för att öka tågkapaciteten på Mosås bangård. Arbetena skall vara klara och slutlevererade under början på hösten 2004. Det nya systemet kommer att ge en säkrare, snabbare och flexiblare genomfart för tågen i Mosås. Mosås bangård beläget väster om Örebro på sträckan Örebro- Hallsberg och ingår i godsstråket genom Bergslagen. Järnvägen karakteriseras av en mycket hög trafikintensitet med en lika stor del andel godståg som persontåg och är mycket viktig för persontrafiken och de nord-sydliga godstransporterna genom landet. Ordern är ett bra exempel på Saab Contracting AB:s kompetens och förmåga att implementera nya elkraft-, signal och telesystem och stärker ytterligare vår ställning som leverantör inom den spårburna trafikinfrastrukturområdet, säger Anders Engstedt Affärsutvecklingschef på Saab Contracting. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Engstedt Affärsutvecklingschef, Saab Contracting AB: Tel: 0589-39 71 15, 070-713 08 90 e-post: anders.engstedt@contracting.saab.se Göran Jakobsson, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur Saab Contracting AB: Tel: 0243-48 84 82, 070-713 08 12 e-post: goran.jakobsson@contracting.saab.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT00040/wkr0001.pdf