Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab, Nokia och Swedia Networks har utsett Hans Brohmé till talesman för RAKEL konsortiet

Saab, Nokia och Swedia Networks har utsett Hans Brohmé till talesman för RAKEL konsortiet Det konsortium bestående av Saab, Swedia Networks och Nokia som i april i år vann FMV:s upphandling av det rikstäckande digitala radiokommunikations-nätet för blåljusverksamheten, kallat RAKEL-systemet, har utsett Hans Brohmé till konsortiets talesman och ansvarig för presskontakter. Hans Brohmé är idag affärsansvarig på Saab Contracting AB. Hans Brohmé Mob: 0708-196400 Direkt: 0589-397139 Fax: 0589-19155 E-post: hans.brohme@contracting.saab.se SAAB Contracting AB Box 1004 732 26 Arboga Besöksadress: Kungsörsvägen 68 Läget just nu I slutet av september gav Länsrätten besked om att överklagandebeslutet har skjutits upp ytterligare drygt en månad. Beslut förväntas nu i början av november månad. Försvarets materielverk, FMV, som är den upphandlande myndigheten, sade i samband med Länsrättens besked att man avstår från att kommentera de senaste inlagorna som inkommit från de över¬klagande parterna då myndigheten inte vill bidra till ytterligare förseningar. Konsortiet vill och kan komma igång snabbt. Det digitala radiokommunikationssystemet, gör att stora resurser sparas för skydds- och säkerhetsmyndigheterna. RAKEL-systemet är unikt till sin storlek i Europa och kommer att visa vägen bland annat till effektiva, snabba och resursoptimerade räddningsinsatser där flera organisationer samverkar genom den nya kommunikationsplattformen. Varje dag utbyggnaden försenas på grund av den segslitna processen kring överklagandena innebär att tid och pengar spills i onödan för användare, kunder och leverantörer. Under förutsättning att Länsrätten kommer till beslut under november månad kan de första användarna i Skåne börja testa det nya digitala systemet som ger ny funktionalitet och prestanda som t.ex. kort uppkopplingstid, hög ljudkvalitet, avlyssningssäkert och individuell- eller gruppkommunikation samt garanterad användarsäkerhet genom alternativa mottagare av nödsamtal redan i februari 2005. Tack vare att det nya radiokommunikationssystemet införs kommer snabbare och bättre insatser att kunna göras, vid såväl stora som små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där blåljusmyndigheternas insatser behövs. Från bygg¬start kommer det att ta ca nio månader innan nätet kan tas i operativ drift i södra Sverige. Om RAKEL (www.krisberedskapsmyndigheten.se) RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning". För mer information om RAKEL se www.krisberedskapsmyndigheten.se. Om Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks erbjudande: En beprövad nationell infrastruktur som tillgodoser ansvariga civila, beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radiokommunikation. Lösningen innebär effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga medlen kan användas till kärnverksamheterna. Lösningen kommer att bli ett verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid varje insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation. Konsortiet bidrar till utveckling av den svenska och nordiska kompetensen inom området radiokommunikation och avancerade användarapplikationer. Lösningen är kostnadseffektiv - med sund balans mellan investerings-, implementerings- och driftskostnader. Om Saab (www.saab.se) Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets¬kompetenser och resurser för systemintegration. Exempel på områden där Saab är djupt involverade och har en stor kompetens är inom det nätverksbaserade försvaret, leveranser till skydds- och säkerhetsmyndigheterna samt för civil beredskap. Ytterligare exempel är systemleveranser inom telekommunikations- och informationsområdet till näringsliv och offentlig sektor där både tele- och radioteknik utnyttjas för en mängd olika applikationer. Antal anställda: 13 600 För mer information om Saab, kontakta presschef Peter Larsson, 0734-18 00 18, e-post peter.larsson@saab.se. Om Nokia (www.nokia.se) Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med varandra och få tillång till den information de behöver genom användarvänliga och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. www.nokia.com Antal anställda: 52 000 För mer information om Nokia, kontakta Anna Svensson 0709-93 85 05, e-post anna.svensson@nokia.com Om Swedia Networks (www.swedianet.se) Swedia Networks har inom området Public Safety ett omfattande samarbete med de organisationer som ytterst ansvarar för samhällets säkerhet, organisationer som till exempel Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB, Räddningsverket, kommunala räddningstjänster och Krisberedskapsmyndigheten. Genom mångåriga drift- och underhållsuppdrag åt Luftfartsverket har Swedia Networks erfarenhet av att svara upp mot exceptionella krav på säkerhet och tillförlitlighet. Swedia Networks är en av Europas ledande telekomentreprenörer som bygger, övervakar och underhåller infrastrukturer för radio-, tele- och datakommunikation. Företaget grundades 1998 men har sitt ursprung som del av Telia. Företagets historia sträcker sig därmed så långt tillbaka som 1853 då den första infrastrukturen för telegrafi började byggas. Swedia Networks ingår i Telefosgruppen, ägare är Industri Kapital 2000-fonden (51%) och TeliaSonera (49%). Antal anställda: 2300 För mer information om Swedia Networks, kontakta kommunikationsansvarig Christine Kullgren 0736-25 84 91, e-post christine.kullgren@swedianet.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20330/wkr0001.pdf