Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Airbus signerar kontrakt på A400M

Idag har Saab AB och Airbus tecknat avtal om utveckling och tillverkning av besättningsdörr till det militära transportflygplanet A400M. Kontraktsvärdet kan bli cirka 400 miljoner SEK med bedömd marknadspotential och avtalet innebär att Saab går med som riskdelande partner i A400M-programmet.

20041129-sv-100758-1.jpg

- Vi är stolta över att Saab Aerostructures har vunnit uppdraget att utveckla och tillverka besättningsdörren till A400M. Vi ser fram emot att delta som partner i A400M-projektet. Vi har haft ett bra samarbete med Airbus i många år, och att de väljer oss som leverantör även i detta projektet visar att de har starkt förtroende för oss, säger Pontus Kallén, affärsenhetschef Saab Aerostructures. Saab Aerostructures kommer att ansvara för utveckling och produktion, likväl som eftermarknad av besättningsdörren till A400M. Den första enheten ska levereras till Airbus under 2006. A 400M är ett sameuropeiskt militärt transportflygplan och hittills är 180 flygplan beställda av sju länder i Europa. Airbus Military ser en ytterligare marknadspotential på cirka 200 – 300 flygplan. Saab är leverantör till Airbus sedan 1997. Bland annat har man utvecklat och tillverkar delar till A320, A340–500/600 och A380. A400M och Airbus övriga program kommer för många år framåt att vara en hörnsten inom Saabs affärsenhet Saab Aerostructures. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Susanne Dalskog, informationschef Saab Aerostructures Tel: +46 (0)13-18 00 14, +46 (0)734-18 00 14 Mats Palmberg, Marknads- och Försäljningschef, Saab Aerostructures Tel: + 46 (0)13-18 42 03, +46 (0)734-18 42 03 www.saab.se www.saabaerostructures.com