Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Jernkontoret etablerar teknikkonsultföretag i Karlskoga

Saab AB och Stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, har tillsammans etablerat teknikföretaget CSM NDT Certification AB. Verksamheten består av konsulttjänster inom en nisch av teknisk kvalitetskontroll, s.k. oförstörande provning.

”Vi är en komplett leverantör av tjänster inom området oförstörande provning” säger Lars Gustafsson, VD för CSM NDT Certification AB. Oförstörande provning är ett samlingsnamn för att kontrollera om objekt har olika defekter, t.ex. sprickor eller gjutfel, utan att förstöra objektets möjlighet till framtida användning. Exempel på företagets tjänster är rådgivning, metodutveckling, utbildning och certifiering av provningspersonal. Dessutom erbjuds praktisk hjälp med provning. Kunderna finns i dagsläget främst inom svensk stål- och verkstadsindustri. Företaget har sin bas i Karlskoga. Inom Saab AB organiseras det nya företaget i samma affärsenhet som CSM Materialteknik AB