Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab publicerar Årsredovisning 2003 på Internet

Saab publicerar Årsredovisning 2003 på Internet Idag, den 25 februari kl 12:00, publicerar Saab AB sin årsredovisning för 2003 på hemsidan www.saab.se. Den tryckta årsredovisningen kommer aktieägarna till del den 1 mars och kan beställas fr.o.m. den 27 februari. Saabs årsredovisning 2003 består av två delar, en presentation av Saab och en ekonomisk redovisning, vilka idag publiceras på hemsidan. I årsredovisningen redogörs bland annat för det senaste årets ökade orderingång, främst från exportmarknaden, som har lett fram till en rekordstor orderstock. Vidare förklaras Saabs strategi, att kombinera högklassiga system och systemintegrationskompetens med försvarsprodukter i världsklass för den globala marknaden. Dessutom beskrivs företagets omfattande satsning på forskning och utveckling som har betydelse även för samhället i stort. Den årsredovisning som publiceras i pdf-format på Saabs hemsida tillför ökad användbarhet jämfört med vad som är möjligt i det tryckta formatet. Användaren erbjuds bl.a. fritextsökning i hela dokumentet, länkar från årsredovisningens resultat- och balansräkning direkt till noter, samt direkt indexering på respektive not. I tillägg tillhandahålls resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys som separata Excel-dokument på Saabs hemsida i syfte att underlätta för egna analyser av siffermaterialet. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, informationsdirektör, Saab AB, telefon 08-463 01 30, 0734 187130 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT00180/wkr0002.pdf