Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab varslar 25 personer i Nyköping

Saab varslar 25 personer i Nyköping Saab Nyge Aero AB varslar 25 personer om uppsägning. Varslet omfattar SNA verksamheten i Nyköping. "Det är givetvis ett mycket tråkigt besked till våra duktiga medarbetare men det blir oundvikligt med en allt mer vikande beläggning", säger Arne Lindholm, VD för Saab Nyge Aero. SNA inom Saab Nyge Aero genomför specialflygoperationer i Sverige och utomland samt utför modifieringar och underhåll på flygplan för svenska myndigheters och utländska kunders räkning. Mot bakgrund av de strukturella förändringar som sker inom försvars- och myndighetsområdet, främst i Europa tvingas SNA anpassa sin resurs och avser varsla 25 personer på grund av arbetsbrist. Varslet berör såväl verkstadsanställda som tjänstemän. Varslet är anmält till länsarbetsnämnden i Sörmland och förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas inom kort. Avsikten är att uppsägningarna kommer att genomföras under hösten 2004. Inom Saab är Saab Nyge Aero AB ett helägt dotterbolag med ca 135 personer verksamma i Nyköping och Ljungbyhed. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Arne Lindholm, telefon 0734-180610 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT00110/wkr0001.pdf