Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs medarbetare väljer att vara delägare

Saabs medarbetare väljer att vara delägare Konverteringsperioden är nu avslutad och totalt har 245 miljoner kronor konverterats motsvarande 2 690 671 B-aktier motsvarande en utspädning på 2,53 procent av aktiekapitalet och 1,64 procent av det totala röstetalet. - Vi ser det som positivt att det är så många av våra medarbetare som har valt att bli delägare i Saab AB. Aktievärdet har ökat och det konvertibla förlagslånet har varit en säker placering under en annars turbulent period på marknaden, säger Åke Svensson, VD Saab AB Under 1998 emitterades ett konvertibelt förlagslån ut riktat till Saabs anställda. Lånet uppgick till 254 miljoner kronor, vilket innebär att vid full konvertering ökar antalet B-aktier med 2 787 500 motsvarande en utspädning på 2,55 procent av aktiekapitalet och 1,67 procent av det totala röstetalet. Konverteringsperioden var mellan den 4 december 2001 och den 15 juli 2004 och konverteringskursen var 91 kronor. Efter konvertering har Saab ett aktiekapital på 1 746 miljoner kronor och det totala antalet aktier uppgår till 109 150 346 aktier. Den del av det konvertibla förlagslånet som inte har konverterats till aktier, 9 miljoner kronor, kommer att utbetalas den 30 juli 2004. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wahlund, ekonomidirektör, Saab AB Telefon: 013-18 71 35, mobil: 0734-18 71 35 lars.wahlund@saab.se Göran Wedholm, chef investor relations, Saab AB Telefon 013-18 71 21, mobil 0734-18 71 21 goran.wedholm@saab.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT00190/wkr0001.pdf