Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

SAABs styrelse meddelade idag att BAE Systems ägarintressen i SAAB kommer att ändras

SAAB ökar sitt marknadsföringsansvar för stridsflygplanet Gripen och BAE Systems avser att minska sin aktieandel i SAAB.

SAAB och BAE Systems bildade 1995 ett samriskföretag på 50 / 50 bas för att kartlägga och utveckla exportverksamheten för Gripen. I syfte att få full dynamik såväl externt som internt har samarbetet vidareutvecklats och bl a har Gripen International bildats för Gripens marknadsföring på export. SAAB och BAE SYSTEMS har nu gemensamt beslutat att fortsätta utvecklingen runt Gripens exportaffärer. SAAB kommer att ta ett större ansvar för Gripen Internationals arbete med att vinna nya exportaffärer. Redan när samarbetet mellan BAE Systems och SAAB bildades förutsåg man att SAABs marknadsföringspotential för exporten skulle öka och det är nu lämpligt att SAAB leder det fortsatta marknadsarbetet. Förändringen öppnar upp för nya möjligheter till synergieffekter i samarbetet mellan Gripen International och SAAB. Gripen är nu väletablerat på exportmarknaden med order från Sydafrika, Ungern och Tjeckien, totalt 56 flygplan. Den gemensamma investeringen i exportversionen är i det närmaste avslutad, och den första exportleveransen går till Tjeckien, med beräknad leverans den 1 maj 2005, och produktionen till Sydafrika och Ungern är i gång. SAAB och BAE Systems kommer även i framtiden att gemensamt ansvara för Gripens internationella verksamhet på de etablerade exportmarknaderna och kommer samtidigt att ha möjlighet att samarbeta runt framtida exportaffärer, när så är lämpligt. Förändringen genomförs den 1 januari 2005. I samband med förändringarna i samarbetet kommer BAE Systems att reducera sitt aktieinnehav i SAAB AB. BAE SYSTEMS kommer att behålla minst 20 procent av rösterna och kapitalet som en långsiktig investering. – Samarbetet med BAE SYSTEMS har givit Gripen en stark position på exportmarknaden och för SAAB är detta ett naturligt steg framåt. Vi är säkra på att under vår ledning kunna ta hem nya order från redan identifierade länder och fortsätta utveckla exportmöjligheterna i framtiden, säger SAABs koncernchef Åke Svensson. – BAE Systems kommer även i fortsättningen att ge sitt fulla stöd med avseende på ingångna Gripenkontrakt och kommer, från fall till fall, även stödja nya marknadsaktiviteter. Vårt reducerande ägande speglar bättre den nya utformningen av samarbetet mellan oss, och skall ses som en långsiktig investering, säger Mike Turner, vd för BAE SYSTEMS.