Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub får ansvar för drift av avvecklingsorganisationer i Östersund

Försvarsmakten har genom Försvarsmakten Logistik tecknat avtal med AerotechTelub om att ansvara för driften av avvecklingsorganisationerna i Östersund garnison. Avtalet gäller från 1 maj 2005 och tills huvuddelen av försvarsverksamheten i Östersund är avvecklad, vilket bedöms till 31 mars 2007. AerotechTelub bedömer att värdet på ordern är ca 50 Mkr.

– Vi är mycket glada för att vi på detta sätt kan hjälpa Försvarsmakten under omställningen till det nya insatsförsvaret. Östersund är också en viktig verksamhetsort för AerotechTelub, säger Lars-Erik Wige, VD AerotechTelub. Uppdraget gäller Östersund garnison och omfattar drift och underhåll av Försvarsmaktens informations- och telesystem samt avveckling av materiel inklusive demontering. Omfattningen på uppdraget kommer successivt att minska fram till sluttidpunkten för avtalet, men bedöms samtidigt utgöra en värdefull bas för fortsatt utveckling av AerotechTelubs verksamhet i Östersund. AerotechTelub AerotechTelub är ett av Sveriges ledande konsultföretag. Företaget erbjuder tekniska tjänster och lösningar för såväl näringslivet som totalförsvaret och statliga verk och myndigheter – överallt där höga krav ställs på funktion och tillförlitlighet. Systemägare och systemleverantörer har i AerotechTelub ett stöd under hela system- och produktlivscykeln. AerotechTelub omsätter ca 2,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 2000 medarbetare på ett flertal orter i Sverige. Företaget ingår i Saab-koncernen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.