Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub får beställning på fordonsdatorsystem från Hägglunds

AerotechTelub har tecknat kontrakt med Land Systems Hägglunds AB på fordonsdatorsystem till stridsfordon. Systemet består av datorer, displayer samt videoväxlar och ska ingå i stridsfordon CV9035 NL, som Hägglunds nyligen har sålt till den holländska Armén. Kontraktet är värt ca 80 Mkr och avser leveranser under 2006-2010. Avtalet berör primärt AerotechTelubs verksamhet i Linköping. Huvuddelen av produktionen kommer att ske i Holland som en del av ett industrisamarbete.

– Detta kontrakt är det andra kontraktet med Hägglunds på kort tid och det är ett betydelsefullt steg i det långsiktiga samarbetet mellan företagen. Det tidigare kontraktet gällde träningssystem för tekniker till stridsfordon, som levereras till Schweiz, säger Lars-Erik Wige, VD för AerotechTelub. – Vi har lång erfarenhet av att utveckla datorsystem för svåra miljöer och har tidigare levererat system för användning i tillämpningar på sjön, i luften och på marken. Detta kontrakt är ytterligare ett bevis på vår styrka inom området fordonsdatorsystem och ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen, säger Niclas Lövgren, marknadschef på AerotechTelub. Införande av datorsystem i fordon i allmänhet och stridsfordon i synnerhet ger många fördelar för såväl användare som verkstäder. De aktuella systemen ger möjlighet till att styra och kontrollera lednings- och fordonstillämpningar. För användarna av stridsfordon CV9035 NL innebär det att man har detaljerad ledningsinformation inklusive videobilder samt information om fordonets funktion. Allt är tillgängligt på fordonsdisplayer eller som registrerad data.