Skip to content Go to main navigation Go to language selector

AerotechTelub tecknar ramavtal om konsulttjänster med Försvarets materielverk

AerotechTelub har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk, FMV, beträffande konsulttjänster med inriktning på resurskonsulter inom områdena Sensorer och Telekommunikation. Ramavtalet gäller under 2 år med option på ytterligare sammanlagt 2 år. Värdet på avtalet är ca 100 Mkr per år totalt för alla 10 leverantörer, som FMV har tecknat ramavtal med.

– Vi har under många år arbetat med konsulttjänster inom områdena Sensorer och Telekom. Ramavtalet med FMV är en bekräftelse på att vi har rätt kompetens och hög klass på våra konsulttjänster. Det är vi mycket stolta för, säger Mikael Höglund, divisionschef på AerotechTelub. Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom bl.a områdena taktisk telekommunikation, taktiska sensorsystem, radar och telekrig, strömförsörjning, signalmiljö och anläggningsutformning med tjänster såsom projektledning, systemdesign, studier, specificering, testning, kontroll och upphandlingsstöd . AerotechTelub AerotechTelub är en del av Saab och ett av Sveriges ledande konsultföretag. Företaget erbjuder tekniska tjänster och lösningar för såväl näringslivet som totalförsvaret och statliga verk och myndigheter – överallt där höga krav ställs på funktion och tillförlitlighet. Systemägare och systemleverantörer har i AerotechTelub ett stöd under hela system- och produktlivscykeln. AerotechTelub omsätter ca 2,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 2000 medarbetare på ett flertal orter i Sverige. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Stenström, Affärsenhetschef Infrastruktur i division Communications telefon 08-705 52 36, mobil 0702-48 580 www.aerotechtelub.se www.saab.se