Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub utvecklar Sjöbasis till Kustbevakningen

AerotechTelub har tecknat avtal med Kustbevakningen om utveckling av SJÖBASIS, som är ett informationssystem som sammanställer information insamlad av svenska myndigheter och som sedan förmedlar den samlade informationen tillbaka till myndigheterna för att stödja dem i deras arbete med att övervaka kuster och hav. Avtalet omfattar i första steget systemdesign och ska levereras under februari 2006.

– AerotechTelub har under många år arbetat med kundanpassade systemlösningar för olika myndigheters behov av ny teknik och nya lösningar för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Vi är mycket stolta för att vi i hård konkurrens har kunnat teckna detta avtal med Kustbevakningen, säger Joakim Kruse, divisionschef på AerotechTelub. SJÖBASIS samordnar sjöövervakning och sjöinformation samt förmedlar informationen till många myndigheter. Sjöinformationen består av information om fartygsposition från transpondersystem och olika sensorer t.ex. radar samt annan myndighetsinformation om olika fartygstillstånd. Arkitekturen bygger på Open Source med webbaserad GIS-presentation. Systemet har höga krav på säkerhet så informationen inte kan förvanskas eller nå fel mottagare. Myndigheter, som kommer att få tillgång till informationen är Sjöfartsverket, Fiskeriverket, SMHI, Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen. AerotechTelub är ett av Sveriges ledande konsultföretag. Företaget erbjuder tekniska tjänster och lösningar för såväl näringslivet som totalförsvaret och statliga verk och myndigheter – överallt där höga krav ställs på funktion och tillförlitlighet. Systemägare och systemleverantörer har i AerotechTelub ett stöd under hela system- och produktlivscykeln. AerotechTelub omsätter ca 2,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 2000 medarbetare på ett flertal orter i Sverige. Företaget ingår i Saab-koncernen.