Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub varslar 55 personer

AerotechTelub varslar 55 personer om uppsägning. Varslet berör 25 personer i Solna, 20 personer i Östersund och 10 personer i Örebro. Varslet är en anpassning till beställnings- och beläggningssituationen.

– Det är mycket tråkigt att vi tvingas att göra den här neddragningen. Neddragningen är främst en konsekvens av minskad volym försvarsbeställningar och berör utvecklings- och underhållsverksamheten hos oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att stödja de medarbetare som drabbas, säger VD Lars-Erik Wige. Beskedet om varsel har lämnats till berörda Länsarbetsnämnder. De fackliga organisationerna är informerade och förhandlingar startar inom kort. På grund av uteblivna utvecklingsbeställningar har Saab tvingats varsla 1400 personer de två senaste åren. Med dagens varsel har 410 personer varslats om uppsägning i år. Troligtvis kommer ytterligare 1000-1500 personer att behöva varslas i år och nästa år. AerotechTelub AerotechTelub är ett av Sveriges ledande konsultföretag. Företaget erbjuder tekniska tjänster och lösningar för såväl näringslivet som totalförsvaret och statliga verk och myndigheter – överallt där höga krav ställs på funktion och tillförlitlighet. Systemägare och systemleverantörer har i AerotechTelub ett stöd under hela system- och produktlivscykeln. AerotechTelub omsätter ca 2,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 2000 medarbetare på ett flertal orter i Sverige. Företaget ingår i Saab-koncernen – ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd.