Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Carl Erik Johansson utnämns COO för Grintek

Grinteks styrelse har utsett Carl Erik Johansson till Chief Operating Officer (COO) för Grintek i Sydafrika.

Carl Erik Johanssons roll som COO börjar gälla från den 15 augusti 2005. Carl Erik Johansson anställdes på Saab 1977 och har före denna utnämning arbetat som senior vice president ansvarig för ett antal företag inom Saab- koncernen. I sin nya roll kommer Carl Erik Johansson att fokusera på att utveckla och integrera Grinteks försvarsdel med motsvarande affärsenheter inom Saab. Carl Erik Johansson kommer att rapportera till Makhup Nyama som är Grinteks CEO. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. Grintek är ett ledande högteknologiskt företag som ägs av Kunene Bros Holdings (29,7 %) och Saab AB (70,3%). Företaget är verksamt inom tre marknadssegment; telekommunikation och utvalda nischområden inom industri- respektive försvarselektronik. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kenth-Åke Jönsson, Vice verkställande direktör Saab AB Telefon: 08-463 01 31 Rose Williams, Corporate Communications, Grintek Telefon: +27 825 513 474 www.saab.se www.grintek.com