Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Engelsk provflygarskola väljer Gripen

Elever och instruktörer vid den erkända brittiska Empire Test Pilots’ School (ETPS) kommer inom kort att flyga Gripen. Avtalet som tecknats med Saab innebär en avsevärd utökning av antalet flygtimmar samt att flygningarna sker helt i ETPS regi.

20050509-sv-110718-1.jpg

– ETPS är en av de främsta provflygarskolorna i världen och vill därför naturligtvis flyga det främsta stridsflygplanet som finns tillgängligt på marknaden. Vi är mycket glada över att de valt Gripen och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete där ETPS-eleverna får flyga ett toppmodernt stridsflygplanssystem som på sikt även kan leda till att piloter från fler nationer får möjligheten att flyga Gripen, säger Torsten Öhman, chef för eftermarknad på Saab Aerosystems. Under året kommer Saabs samarbete med ETPS att ta ett stort steg framåt genom att Gripen-flygningarna helt integreras i skolans utbildning. För första gången kommer Gripen att helt och hållet flygas av enbart ETPS-personal, där alla flygningarna genomförs av en instruktör och en elev från ETPS. Hittills har en provflygare från Saab alltid funnits ombord, men under 2005 kommer ETPS att flyga Gripen helt på egen hand. Två utbildningsomgångar kommer att genomföras, var och en med fem elever och två instruktörer. Instruktörerna kommer inledningsvis att genomgå en treveckors inskolning på Gripen för att kvalificera sig för instruktörsrollen. Eleverna kommer både från det brittiska och australiensiska flygvapnet. Varje elev kommer att flyga ett tiotal flygpass, med en kompletterande utbildning i flygsimulator. Flygningarna kommer att äga rum i Linköping, medan simulatorutbildningen sker på F7 Såtenäs. Saabs samarbete med ETPS inleddes redan 1999 och syftar till att inkludera Gripen i skolans utbildning för provflygare. Den utökade ETPS-verksamheten drivs i nära samarbete mellan Saab Aerosystems, svenska flygvapnet och Försvarets Materielverk (FMV).