Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Första flygning med superjumbon A380

Saab har nu levererat ett tjugotal par vingbalkar till Airbus A380 och den 27 april genomförde superjumbon sin jungfrufärd. Klockan 10.29 lämnade de 20 hjulen startbanan på Blagnac International Airport i Toulouse och efter ungefär fyra timmar i luften landade det gigantiska flygplanet igen. Saab levererar den 31 meter långa vingbalken till A380, som kan ta 555-900 passagerare. Medan leveranser till passagerarflygplanet löper enligt plan så blir Saabs nya utmaning att utveckla och producera vingbalkar till fraktversionen A380F.

Saab Aerostructures i Linköping har nu levererat ett tjugotal par vingbalkar till Airbus vingfabrik i Broughton och produktionen till världens största passagerarflygplan flyter på. Drygt tre månader efter Airbus visning av det första flygplanet genomförde superjumbon sin första flygning från Airbus Flight Test Center i Toulouse. - Det är en fantastisk känsla att A380 nu har genomfört sin jungfrutur. Vi är mycket stolta över att vara med i ett av de största industriprojekten i europeisk historia. Nu fortsätter arbetet med fraktversionen och vi jobbar redan för fullt med utveckling av vingbalken. Första leverans beräknas till början av 2006, säger Pontus Kallén, affärsenhetschef Saab Aerostructures. Saab inledde samarbetet med Airbus redan 1997 och under sommaren 2001 offentliggjordes avtalet som innebär att Saab är ansvariga för tillverkning av ett omfattande vingpaket som inkluderar både utveckling och produktion. Saab är en risktagande partner i A380-projektet. Om A380 uppfyller marknads¬potentialen, innebär kontraktet för Saabs del upp till 10 miljarder kronor över en tjugoårsperiod. Saab levererar vingbalkar till både passagerar- och fraktversionerna av A380. Produktionen av de 31 meter långa vingbalkarna pågår för fullt vid Saabs fabrik i Linköping. Storleken på A380 innebär hög belastning på flygplansstrukturen och det ställer höga krav på konstruktionen. – Vi har arbetat mycket med förädling och vikoptimering av strukturen. Varje del måste viktoptimeras för att flygplanet ska bli konkurrenskraftigt. För varje minskat kilo så minskar bränsleförbrukningen och därmed också kostnaderna för operatören. Vid utveckling av fraktversionen som ska kunna ta en last på 150 ton blir detta ännu viktigare, säger Pontus Kallén. Saab levererade det första vingbalksparet, enligt tidplan, i april 2003. – Vi håller våra kostnadsramar och vi har dessutom lyckats utmärkt med att leva upp till Airbus extremt höga krav på leveransprecision, säger Pontus Kallén. Vingbalkarna fraktas på lastbil till vingfabriken i Broughton, Storbritannien. Där sammanbyggs den färdiga vingen som är 45 meter lång och nästan tre meter bred. Den färdiga vingen transporteras sedan på pråm, specialbyggd båt och lastbil till sammanbyggnadshallen i Toulouse. Hittills har Airbus beställningar på 154 passagerarplan varav 27 fraktflygplan. Första leverans beräknas till 2006. Saab har länge samarbetat med Airbus i utvecklings- och produktfasen. Till¬verkning av delar till A340 – 500/600 och A320 har pågått sedan 1997. Samarbetet fördjupades ytterligare i och med det kontrakt som Saab den 29 november 2004 undertecknade med Airbus. Kontraktet gäller utveckling och tillverkning av besättningsdörren till A400M, som är ett nytt militärt transportflygplan. A400M är det största europeiska militära samarbetsprojektet som startat under senare tid. För mer information om första flygningen samt bilder hänvisas till www.airbus.com Kontaktpersoner på Saab Aerostructures: Mats Palmberg, marknads- och försäljningschef, tel. 0734-18 42 03 eller Susanne Dalskog, informationschef, tel. 0734-18 00 14. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Downloads

PDF
27 februari 2020