Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Första lufttankningarna genomförda med Gripen

Den senaste månaden har Gripens lufttankningsförmåga verifierats på Saab i Linköping. Totalt har 19 pass genomförts för att tekniskt verifiera Gripens lufttankningsförmåga mot ett NATO-anpassat tankningsflygplan. Passen, som har genomförts med Gripens exportversioner, 39C och 39D, har genomförts mot ett sydafrikanskt tankningsflygplan med mycket lyckat resultat.

20050415-sv-108854-1.jpg

– Verifieringsproven har genomförts helt enligt plan och alla mål har uppnåtts. Provflygningarna har varit mycket framgångsrika och samarbetet med det sydafrikanska flygvapnet har fungerat utmärkt, säger Mats Thorbiörnson, ställföreträdande flygchef på Saab Aerosystems. Syftet med lufttankningarna har varit att tekniskt verifiera Gripens lufttankningsförmåga som är en del i exportanpassningen av flygplanet. Under flygningarna har gränserna för lufttankning provats, vilket innebär att man utvärderat vid vilken fart, höjd och med vilken yttre last det går att genomföra lufttankningar. Gripens exportversioner, 39C och tvåsitsversionen 39D, är fullt NATO-anpassade och möter de krav som ställs vid såväl nationella som internationella operationer. Lufttankningsförmågan innebär att Gripen får en ökad operativ räckvidd och uthållighet som är till stor fördel vid exempelvis internationella insatser. Proverna genomfördes mot ett sydafrikanskt tankningsflygplan av typen Boeing 707. Flygningarna har genomförts i nära samarbete med ett 20-tal personer ur den sydafrikanska besättningen. Besättningen har fått möjlighet att bo och arbeta i Sverige under en månads tid. Det sydafrikanska flygvapnet har stor erfarenhet från lufttankning och har tidigare verifierat ett flertal olika flygplan från flera flygvapen. – Vi är mycket glada över att ha varit delaktiga i de framgångsrika lufttankningarna med Gripen. Det har varit en givande erfarenhet för besättningen att arbeta i nära samarbete med medarbetare från Saab, säger den sydafrikanske befälhavaren Giel van den Berg. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För bilder och ytterligare information, vänligen kontakta: Heidi Wendt, informationschef, Saab Aerosystems, tel: 013-180017, 0734-180017 www.saab.se www.gripen.com

Downloads

Bild
18 september 2020
20050415-sv-108854-1.jpg
Bild
18 september 2020
20050415-sv-108854-2.jpg