Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Försvarsmakten outsourcar ytterligare verksamhet till AerotechTelub

Försvarsmakten har genom Försvarsmakten Logistik tecknat avtal med AerotechTelub om drift och utveckling av Försvarsmaktens bok- och blankettförråd (FBF). Det centrala lagret, som idag finns i Ursvik i Stockholm, kommer att flytta till Arboga. FBF har idag 7 anställda, som kommer att erbjudas anställning på AerotechTelub i Arboga. Driften i Arboga startar senast den 1 juni 2006.

AerotechTelub har under året fått flera avtal i hård konkurrens inom outsourcing av logistikverksamhet från Försvarsmakten. Det är vår strategi att växa på svensk försvarsmarknad genom åtaganden inom logistikområdet. Vi är mycket glada för att vi genom detta avtal har tagit ytterligare ett steg i den riktningen, säger Lars-Erik Wige, VD AerotechTelub. FBF är ett centralt lager lokaliserat i Ursvik, Stockholm. FBF´s uppgift är att förrådshålla och distribuera publikationer, sats- och tillbehörslistor, läromedel och blanketter. Distribution sker till ca 3500 kunder inom Försvarsmakten, andra statliga myndigheter, försvarsindustrin, företag och privatpersoner. AerotechTelub är ett av Sveriges ledande konsultföretag. Företaget erbjuder tekniska tjänster och lösningar för såväl näringslivet som totalförsvaret och statliga verk och myndigheter – överallt där höga krav ställs på funktion och tillförlitlighet. Systemägare och systemleverantörer har i AerotechTelub ett stöd under hela system- och produktlivscykeln. AerotechTelub omsätter ca 2,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 2000 medarbetare på ett flertal orter i Sverige. Företaget ingår i Saab-koncernen.