Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Försvarsmakten vill outsourca drift av reservmateriellager till Saab

Försvarsmakten har för avsikt att teckna avtal med AerotechTelub avseende drift av reservmateriellager under förutsättning att ingen begär överprövning av beslutet.

Försvarsmakten har genom FMLOG genomfört en upphandling i konkurrens avseende drift av reservmateriellager. Upphandlingen är ett led i rationaliseringen av Försvarsmaktens verksamhet. Torsdagen den 17 mars meddelade Försvarsmakten s.k. tilldelningsbeslut i upphandlingen som innebär att man avser teckna avtal med AerotechTelub. - I AerotechTelubs strategi ligger att växa på svensk försvarsmarknad genom större åtaganden inom logistikområdet och inom området tekniska tjänster. Vi är mycket glada och stolta för att vi genom denna affär har tagit ett viktigt steg i den inriktningen, säger Lars-Erik Wige, VD AerotechTelub. Outsourcingaffären omfattar drift av centrallagret i Arboga samt drift av Garnisons¬lagren samt vissa funktioner inom drivmedelsförsörjning inom Försvarsmakten. Försvarsmakten äger och upphandlar även i fortsättningen all reservmateriel. I ett första steg berörs ca 50 personer vid centrallagret i Arboga. I ett andra steg omfattar åtagandet vidareutveckling av Garnisonslagren i ett logistikkoncept för försörjning till bland andra Försvarsmaktens verkstäder och förband. Detta andra steg kommer att beröra ytterligare, minst lika många personer vid mer än 10 verksamhetsställen inom Försvarsmakten. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 350 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sören Björk, Personalchef, tel 0589-83084 Bertil Ullergren, Informationschef, tel 070-6211028 www.saab.se