Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Försvarsmaktens avtal med AerotechTelub klart avseende drift av reservmateriellager

Som tidigare meddelats har Försvarsmakten haft för avsikt att outsourca driften av reservmateriellagret i Arboga. Då ingen begärt överprövning av tidigare aviserat s.k. tilldelnings-beslut, har Försvarsmakten genom FMLOG nu undertecknat avtalet.

Outsourcingaffären omfattar drift av centrallagret i Arboga samt drift av Garnisons¬lagren samt vissa funktioner inom drivmedelsförsörjning inom Försvarsmakten. Försvarsmakten äger och upphandlar även i fortsättningen all reservmateriel. I ett första steg berörs ca 50 personer vid centrallagret i Arboga. I ett andra steg omfattar åtagandet vidareutveckling av Garnisonslagren i ett logistikkoncept för försörjning till bland andra Försvarsmaktens verkstäder och förband. Detta andra steg kommer att beröra ytterligare, minst lika många personer vid mer än 10 verksamhetsställen inom Försvarsmakten. All personal kommer att erbjudas anställning hos AerotechTelub. AerotechTelub AerotechTelub är ett av Sveriges ledande konsultföretag. Företaget erbjuder tekniska tjänster och lösningar för såväl näringslivet som totalförsvaret och statliga verk och myndigheter – överallt där höga krav ställs på funktion och tillförlitlighet. Systemägare och systemleverantörer har i AerotechTelub ett stöd under hela system- och produktlivscykeln. AerotechTelub omsätter ca 2,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 2000 medarbetare på ett flertal orter i Sverige. Företaget ingår i Saab-koncernen – ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd.