Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förtydligande om flygande övervakningssystem till Pakistan

Som Saab tidigare meddelat har ett avtal tecknats om flygande övervakningssystem till Pakistan. Viktiga punkter återstår dock att klara ut innan kontrakt kan träda i kraft. På grund av att det förekommer spekulationer om vad affären är värd, vill vi klargöra att ordervärdet uppgår till 8,3 miljarder kronor, fördelat om cirka två tredjedelar för Saab och cirka en tredjedel till Ericsson Microwave Systems.

Pakistan har sedan länge haft behov av ett luftburet bevakningssystem för kontinuerlig övervakning av landets luftrum, landgränser och hav. Övervakningssystemet ger tillsammans med existerande markradar en bättre lägesbild som används i samband med till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet. I den svåra jordbävningskatastrof som nu drabbat Pakistan skulle övervakningssystemet kunnat ha bidragit i samordningen och ledningen av räddningshelikoptrarnas insatser i de otillgängliga bergsområdena. Saab Surveillance Systems består av Saab 2000-flygplan utrustade med Ericsson Microwave Systems luftburna radarsystem ERIEYE™.