Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Grinteks minoritetsägare accepterar Saabs bud

Saab ökar sitt ägande i Grintek Ltd med 49 % och blir majoritetsägare med totalt 70,3 % av Grintek Ltd. Affären förväntas blir klar i mitten av maj.

Minoritetsägarnas acceptans av Saabs bud stadfästes vid ett sammanträde idag i Centurion, Sydafrika. Minoritetsägarna, däribland institutionella investerare såsom Old Mutual, Investec och Sanlam, accepterade Saabs reviderade bud på 2 Rand per aktie. Förvärvet innebär att Saab köper samtliga utestående aktier i Grintek Ltd, Sydafrika, utöver de ca 29,7 % av aktierna som ägs av Kunene Bros Holdings. Köpet är värt ca 344 miljoner Rand. Förvärvet förutsätter ett godkännande från berörda sydafrikanska myndigheter och där sydafrikanska konkurrensmyndigheten gav sitt tillstånd till affären förra fredagen. Affären beräknas vara formellt genomförd i mitten av maj 2005. – Förvärvet visar på Saabs långsiktiga ambition att öka vår affärsverksamhet i Sydafrika och det ligger helt i linje med vår strategi om företagsförvärv utanför Sverige. Saab och Grintek kommer att öka sitt samarbete lokalt och internationellt. Detta kommer att uppmuntra till ökad kunskaps- och teknologiöverföring och även samverkan vad gäller forskning och utveckling liksom gemensamma internationella marknadsaktiviteter, säger Per Erlandsson, chef för Saab South Africa Pty Ltd. – Grintek har en betydelsefull roll och delaktighet i skapandet av en solid framtid för företag inom hightech-, telekommunikations- och försvarssektorn i Sydafrika. Detta förvärv kommer även att hjälpa företaget att intensifiera sina internationella framgångar genom att öka den sydafrikanska exporten och den lokala kompetensen och med det större möjligheter på världsmarknaden. Det ger också ett större självförtroende, inte bara för Grintek, utan också för hela Sydafrika och dess industri, säger Grinteks styrelseordförande Zoli Kunene. Grintek Ltd Grintek Ltd tillverkar och levererar produkter och tjänster inom elektronik för marknader inom telekommunikation, försvar, gruvdrift, flygelektronik, flygtrafikledning, säkerhet och elförsörjning i Sydafrika och valda exportländer. Grintek är noterad på börsen i Johannesburg (Johannesburg Security Exchange) och har ca 1300 anställda, vilka till stor del består av ingenjörer och tekniker. Omsättningen för räkenskapsåret juni 2004 var 1,4 miljarder Rand. Kunene Bros Holdings Kunene Bros Holdings (Proprietary) Limited (KBH) bildades i juli 1994 som ett “aktiv ägar”-företag med diversifierade intressen. De fem Kunene bröderna arbetar heltid i företaget som aktiva ägare vilket medger att de kan tillhandahålla sina tjänster till ett antal företag. Kunene Finance Company (KFC) bildades 1994 med syfte att öka långtidsfinansiering av företagets investeringar. KBH tillsammans med sex finansiella institutioner kontrollerar KFC. KFC är ett diversifierat holdingbolag. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Erlandsson, CEO Saab South Africa Pty Ltd Telefon: +27 827 824 491 Marinette Radebo, Head of Marketing Communication, Saab AB Telefon: 08-463 02 35 www.saab.se