Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Klartecken för start av RAKEL projektet

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om överprövning enligt LOU innebär att Försvarets Materielverks (FMV) upphandling, av det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL får genomföras och är bra för Sverige. Beslutet innebär att Konsortiet Saab, Nokia och Eltel Networks (fd Swedia Networks) kan påbörja utbyggnaden av RAKEL projektet.

– Regeringsrättens beslut är bra för skydds- och säkerhetsmyndigheterna och för medborgarna. Tack vare att det nya radiokommunikationssystemet införs kommer snabbare och bättre insatser att kunna göras. Det gäller vid såväl stora som små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där blåljusmyndigheternas insatser behövs. Nu gäller det att komma igång. Från bygg¬start kommer det att ta ca nio månader innan nätet kan tas i operativ drift i den första etappen i södra Sverige, säger Hans Brohmé på Saab Contracting, talesman för konsortiet. Saab, Nokia och Eltel Networks åtagande omfattar system och infrastruktur byggt på TETRA-standard. Dessutom gäller åtagandet utbyggnad, drift, underhåll och utbildning för samtliga svenska skydds- och säkerhets-myndigheter, såsom polis, kommunal räddningstjänst, tull, kustbevakning och försvarsmakten. Riksdagen har avsatt totalt 2,3 miljarder kronor för utbyggnaden av det nya radiokommunikationssystemet som också ska inkludera drift och underhåll av systemet. – Vi är mycket glada över att vårt konsortium nu kan komma igång med utrullningen av det gemensamma radiokommunikationssystemet för blåljusmyndigheterna, säger Hans Brohmé. Inom digital radiokommunikation och TETRA-standarden är Nokia leverantör till mer än 50 organisationer i världen. Eltel Networks har 30 års erfarenhet av att driva och underhålla skyddsmyndigheters radiosystem. Saabs drygt 40-åriga erfarenhet inom tele- och systemintegration gör Konsortiet komplett. Tillsammans ger det den mest kraftfulla, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningen för blåljus-myndigheterna. För frågor: kontakta Hans Brohmé, på Saab Contracting och talesman för konsortiet, telefon 0708-19 64 00.