Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab

Idag klockan 09.30 havererade ett JAS 39 Gripen-flygplan från F17 i Ronneby i Hanöbukten. Piloten lämnade flygplanet med fallskärm och har undsatts och transporterats till sjukhus. Med anledning av haveriet hålls en presskonferens på F17 i Ronneby klockan 13.00 idag. Försvarsmaktens informationsavdelning ansvarar för all information runt haveriet, de kan nås på telefonnummer 08-788 88 88. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.