Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 6 april 2005

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,75 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 11 april 2005. Utdelningen beräknas sändas ut torsdagen den 14 april 2005.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes av bolagsstämman. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Åke Svensson och Marcus Wallenberg omvaldes. Per-Arne Sandström och Lena Torell valdes in i styrelsen. Anders Scharp valdes till ordförande. Styrelsen Saab AB