Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Linköpings flygplats bolagiseras

Linköpings Flygplats, helägt av Saab AB, bolagiseras den 1 oktober 2005 och blir helägt dotterbolag till Saab AB med det nya namnet Linköping City Airport AB. Bolagiseringen innebär ingen förändring av verksamheten. Bolagiseringen är ett led i arbetet med att renodla verksamheterna inom Saab AB.

Linköpings Flygplats har under de senaste åren, tillsammans med Linköpings Kommun, utvecklats med investeringar i både bana och terminal till att idag vara en regional tillgång med utvecklingspotential. Verksamheten är väl avgränsad och lämpar sig att driva i bolagsform, säger Kjell Johnsson styrelseordförande i Linköping City Airport AB. VD i Linköping City Airport AB blir nuvarande flygplatschef Torbjörn Mortensen. Linköping City Airport är ett helägt dotterbolag till Saab AB och drivs genom ett samarbetsavtal med Linköpings Kommun. Linköping City Airport är en internationell cityflygplats mitt i Östergötland. Flygbolagen DirektFlyg och Skyways trafikerar Visby, Arlanda och Köpenhamn med 48 avgångar varje vecka.