Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Lyckad förstaflygning med FILUR

En första flygning med Saab och FMV:s obemannade teknologidemonstrator FILUR, har nu genomförts. Flygningen var lyckad och testresultaten utvärderas nu för att optimera flygegenskaperna inför framtida flygningar.

20051121-sv-121185-1.jpg

Första flygningen ingår i det flygtestprogram som genomförts med lågsignatur-demonstratorn FILUR. – Den tio minuter långa flygningen gick mycket bra, och vi ser nu fram emot en andra flygutprovningskampanj under 2006, säger Mikael Franzén, UAV Program Manager på Saab. Syftet med FILUR är dels att visa det taktiska behovet av stealth-teknologi (smygteknik) tillämpat på flygande farkoster. FILUR-programmet är också till för att lägga en grund för kraven på smygteknik hos framtida flygsystem och flygande övervakningssystem. I FILUR-programmet ligger fokus på lågsignaturteknik, för både radar och IR. – Statiska mätningar av radarmålarea (radar cross section, RCS) gjorda under 2004 har gett mycket goda resultat och lever upp till beräknade data. Nästa steg är att genomföra samma typ av mätningar under flygning, säger Jan Boström, FILUR Project Manager på Saab Aerosystems. Den teknik som utvecklats med FILUR kommer att användas i Saabs framtida UAV-system, tillexempel taktiska UAV-system. Testerna med FILUR tillsammans med Saabs program för obemannade farkoster, SHARC, har möjliggjort att Sverige blivit tillfrågad att delta i det internationella obemannade projektet Neuron. Bakgrund FILUR-programmet är i första hand finansierat av FMV, och är värderat till cirka 80 miljoner svenska kronor. FILUR-programmet och Sveriges kompetens inom lågsignatur-/stealth-teknologi är ett resultat av många års forskning och utveckling i Sverige, då denna typ av projekt har pågått sedan 1970-talet. FILUR-programmet påbörjades 2001. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För mer information, kontakta Heidi Wendt, Communications Director, Saab Aerosystems, 0734-18 00 17 Kristina Elingstam, Communications Manager, Saab Aerosystems, 0734-18 00 13 www.saab.se

Downloads

Bild
18 september 2020
20051121-sv-121185-1.jpg
Bild
18 september 2020
20051121-sv-121185-2.jpg