Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Makhup Nyama ny vd för Saab Grintek Limited

Grintek Limiteds styrelse har utsett Makhuparetja Nyama till företagets vd från och med den 1 september 2005.

– Grinteks styrelse är glad över att kunna utse Makhup Nyama till vd för det nya Grintek som gått samman med Saab, säger Grinteks styrelseordförande Zoli Kunene. Utnämningen av Makhup Nyama kommer sedan han i tre månader tjänstgjort som tillförordnad vd efter Shaun Liebenberg som lämnat företaget för att börja hos Denel. Makhup Nyama började inom Grintek-gruppen för ett år sedan som vd för Grintek Technologies. Grintek avregistrerades nyligen från börsen och samägs av Kunene och Saab, efter det att Saab köpt upp minoritetsandelar. Makhup Nyamas viktigaste uppgift är att samordna Grinteks integrering med Saab så att organisationen på bästa sätt kan ta vara på de möjligheter som den nyligen integrerade affärsverksamheten erbjuder. – Under den korta tid han ingått i Grintek har han visat sig vara en god ledare med visioner och integritet. Vi är övertygade om att han kommer att utvecklas och klara av den utmaning hans nya roll innebär, säger Zoli Kunene vidare. Makhup Nyama har varit vd för enheten Grintek Technologies sedan november förra året. Efter sin MBA-examen vid universitetet i Witwatersrand inledde han sin karriär på IBM innan han började på Telkom, där han ansvarade för affärs- och marknadsutveckling. 1999 blev han vd för Argil Intellect. När Argil gick upp i CS Holdings 2001 utsågs han till direktör och senare till högste ansvarige chef för strategi, drift och affärsutveckling. Saab Grintek är ett ledande högteknologiskt företag som ägs av Kunene Bros Holdings (29,7 %) och Saab AB (70,3 %). Företaget är verksamt inom tre marknadssegment: telekommunikation och utvalda nischområden inom industri- respektive försvarselektronik. Grintek är en affärsenhet inom Saab. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Zoli Kunene, Tel. +27 11 622 63 18, zoli@kunene.co.za Rose Williams, Tel. +27 12 672 83 36, mobil +27 82 551 34 74, rwilliams@grintek.com Peter Larsson, Tel. +46 8 463 00 18, mobil +46 734 18 00 18, peter.larsson@saab.se www.saab.se