Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ökad internationalisering fokus för förändringar i Saabs ledning

Som ett led i detta anställs Gripen Internationals nuvarande VD Ian McNamee i Saabs koncernledning. Ny VD för Gripen International blir Johan Lehander. Saabs Informationsdirektör Iréne Svensson blir ansvarig för bolagets etablering i Bryssel.

20050112-sv-103061-1.jpg

– Detta är viktiga steg för att både klara behoven av ökad internationalisering och samtidigt ta ett större ansvar för Gripen International, i enlighet med den nyligen gjorda överenskommelsen med BAE Systems, säger Saabs VD Åke Svensson i en kommentar. I takt med att affärsvolymerna krymper i Sverige och tillväxten alltmer sker på en internationell marknad, kräver det ökad fokusering på internationalisering för Saabs ledning. Ian McNamee lämnar Gripen International och kommer att ingå i koncernledningen med speciellt ansvar för Saabs samlade marknadsföringsarbete i Saab International och Saab Industrial Cooperation. Ian kommer också att medverka i utvecklingen av Saabs internationella samarbeten och i effektiviseringen av koncernens affärsprocesser. Gripen International är sedan nyår en affärsenhet inom Saab och ny chef blir Johan Lehander, som är ställföreträdande chef för Saab Aerosystems. Johan kommer att fokusera på fortsatt Gripenexport och de samordningsmöjligheter som finns mellan det svenska Gripenprogrammet och exportverksamheten. Saab utökar också sin närvaro i Bryssel genom att Iréne Svensson upprättar ett Saab-kontor på plats. Hennes roll blir att utveckla företagets kontakter och bevaka frågor av vikt för Saab, såsom försvars- rymd- och samhällssäkerhetsfrågor. Förändringarna genomförs snarast under första kvartalet 2005. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Larsson, Presschef, 08-463 00 18, 0734-18 00 18 www.saab.se