Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Per-Arne Sandström och Lena Torell väljs in i Saabs styrelse

Till Saabs styrelse föreslås nyval av Per-Arne Sandström och Lena Torell samt omval av Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Åke Svensson och Marcus Wallenberg.

Per-Arne Sandström, född 1947, är tidigare vice koncernchef i Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Lena Torell, född 1946, är verkställande direktör i Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelseledamot Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Gambro AB och Micronic Laser Systems AB. Anders Scharp föreslås som styrelseordförande. Björn Svedberg och Alison Wood har avböjt omval. Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås uppgå till nio samt inga suppleanter. Nyval föreslås av registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche till revisor för en period av fyra år. I nomineringsförfarandet har Adine Grate Axén, ordförande (Investor), Pia Rudengren (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Mats Lagerqvist (Robur), Olof Neiglick (Nordea Fonder) samt Anders Scharp (styrelseordförande i Saab) deltagit. Kallelsen och dagordningen kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 3 mars 2005 samt på http://www.saab.se Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08-463 01 30, mobil 0734-18 71 30 irene.svensson@saab.se www.saab.se