Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Reserveringar avseende Helikopterprogrammet

Saab tecknade den 31 januari 2002 kontrakt med NH Industries (NHI) avseende leverans av system till de 18 helikoptrar som FMV beställt från NHI. Leveransen avser i huvudsak ett så kallat Tactical Mission System (TMS) – ett ledningssystem som utgör en del av helikopterns elektronik. Kontraktsvärdet uppgår till ca 2 miljarder kronor. Under andra kvartalet har en genomgripande intern revision av projektet genomförts. Vi kan konstatera att utvecklingen av systemet är kraftigt försenat jämfört med ursprunglig kalkyl med oundvikliga merkostnader som följd. Vi bedömer att en reservering är nödvändig redan i bokslutet för andra kvartalet, vilket medför att resultatet för 2005 kommer att belastas med 250 Mkr. Dessa bedömda merkostnader är inte beaktade i den resultatprognos som lämnades i delårsrapporten publicerad 2005-04-21. – Saabs verksamhet präglas av komplexa utvecklingsuppdrag i teknologins framkant. Vi har under åren drivit flera betydande utvecklingsprojekt och hanterat därmed förknippade risker med stor framgång. Jag beklagar den reservering vi nu tvingas göra, vilken i huvudsak beror på oklarheter kring specifikationen vid kontraktstillfället och tidplanen för projektets genomförande, säger Saabs VD Åke Svensson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wahlund, ekonomidirektör, telefon 013-187135 Peter Larsson, presschef, telefon 08-463 00 18, 0734-18 0018 Heidi Wendt, informationschef, Saab Aerosystems, telefon 013-180017, 0734-180017 www.saab.se