Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space dator på väg till Venus

När ESAs satellit Venus Express påbörjar sin fem månader långa resa till Venus från Baikonur i Kazakstan den 9 november, så är det en dator och en antenn från Saab Ericsson Space i Göteborg som används för att kontrollera rymdskeppet.

20051108-sv-120473-1.JPG

– ”Express” i uppdragets namn kommer från att projektet har haft en mycket pressad tidplan. Tack vare återanvändning av delar så som vår mycket tillförlitliga dator från projekten Rosetta och Mars Express, har kostnader och tidplan kunnat hållas under god kontroll, säger Håkan Andersson, Projektledare på Saab Ericsson Space. Venus Express kommer att fortsätta det oavslutade forskningsarbete som utfördes av de Ryska Venera-sonderna och Amerikanarnas Magellan-farkost för mer än tio år sedan. Även om Jorden och Venus har många gemensamma egenskaper så har planeterna utvecklats väldigt olika. Venus har nästan samma massa och storlek och därmed samma dragningskraft. Venus har dessutom ungefär samma avstånd till solen men har en yttemperatur på nästan 500 grader och ett tryck i den koldioxiddominerade atmosfären som är 90 gånger högre än på Jorden. Det här uppdraget skall studera atmosfärskemi och atmosfärsdynamik under två Venusdagar (motsvarar 486 Jorddagar), med början i april 2006. Venus Express skall bidra till att förklara varför den extrema växthuseffekten utvecklats på Venus och försöka förklara varför Venus inte har något magnetfält och vad det fått för konsekvenser. Venus Express har haft en totaltidplan på bara fyra år från konceptstudier till uppskjutning och hela budgeten inklusive uppskjutning och drift är 220 Miljoner Euro. Saab Ericsson Space har tillverkat en mycket tillförlitlig dator som används ombord på satelliten för att styra satellitens funktioner och hålla kontroll på dess status under hela uppdraget. Datorn får sina order från markstationer via en radiolänk som använder en antenn som också kommer från Saab Ericsson Space. Tillförlitliga datorsystem för användning i rymden är en av Saab Ericsson Space mest kända produkter och stod för nästan 50% av företagets fakturering förra året. Bredtäckande antenner som den som används ombord på Venus Express är baserade på 25 års erfarenhet. Antenntypen användes för första gången på ESA´s vetenskapliga satellit EXOSAT. Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca.525 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.