Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space hjälper till att bestämma universums ålder

Saab Ericsson Space i Göteborg, har levererat de första flygande enheterna av datahantering och satellitkontrolldatorerna till parsatelliterna Herschel and Planck.

20050707-sv-114431-1.jpg

– Leveransen av de första flygande enheterna till Herschel och Planck markerar början på en ny generation av datahanteringsprodukter för satelliter baserade på 32-bitars RISC-processorer och omfattande användning av applikationsspecifika elektronikkretsar (ASIC´s), säger projektledaren Peter Lindström. Resultatet är mer kompakta enheter med högre prestanda. Herschel-satelliten skall studera bildandet av galaxer och stjärnor med hjälp av ett teleskop som arbetar med Infrarött ljus. Planck-satelliten skall försöka bestämma universums ålder, studera mörk materia och mäta kosmisk bakgrundsstrålning i mikrovågsområdet. Den nya generationens system används nu också vid konstruktion av andra satelliter såsom ESA´s laserradarsatellit Aeolus och SPOT´s ersättningsdsatelliter Pleiades. Andra möjliga användare av systemen är Europas satellitnavigationssystem Galileo och ESA´s vetenskapliga missioner Swarm och LISA Pathfinder. Produktutveckling pågår kontinuerligt och snart kommer processorkort med 128 MHz klockfrekvens och 90 MIPS (Million Instructions Per Second) beräkningskapacitet finnas tillgängliga för framtida projekt som Bepi-Colombo, ESA´s spektakulära mission till Merkurius. Saab Ericsson Space leveranser till Herschel och Planck-projekten görs till Alenia Spazio i Torino i Italien och omfattar tre “Command and Data Management Units”, CDMU´s och tre ”Attitude and Orbit Control Computers”, ACC´s . Enheterna levereras med kraftfull programvara som består av ett realtids operativsystem och mjukvara för kommunikation enligt ESA´s PUS standard (Packet Utilization Standard). Programvaran som levereras gör det möjligt för kunden att utveckla sina applikationer. En enhet av varje typ kommer att hållas som reserver i projekten för att slutligen möjligen användas i något kommande projekt. Återstående enheter skall levereras under året. Herschel- och Planck-satelliterna som byggs under Alcatels ledning, skall skjutas upp med samma Ariane 5-raket i augusti 2007.