Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på 150 MSEK för integration av IRIS-T på Gripen

Ordern innebär integration av jaktroboten IRIS-T på Gripen. IRIS-T är sedan tidigare beställt av Försvarets Materielverk och syftar till att förbättra Gripens närstridsförmåga.

- I och med integrationen av IRIS-T stärks Gripens närstridsförmåga som är en viktig komponent för Gripen vid framtida internationella operationer, säger Ulf Nilsson chef för Gripen Sverige på Saab Aerosystems. Ordern innebär integration av roboten på Gripen där Saab kommer att genoföra flygprov för att verifiera samfunktion mellan roboten och Gripen-flygplanet. Första skottet med IRIS-T planerar Saab skjuta under 2007. Integrationsarbetet kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet och pågå fram till 2009. IRIS-T är en jaktrobot som används under luftstrid till den nya generationens stridsflygplan och ska i framtiden ersätta amerikanska Sidewinder. Utvecklingen av jaktroboten IRIS-T bedrivs som ett internationellt industriprojekt där Tyskland, Grekland, Italien, Sverige, Norge och Spanien deltar. IRIS-T kan vid en framtida integration av HMD (Helmet Mounted Display) ytterligare öka närstridsförmågan för Gripen-systemet. HMD är ett avancerat riktmedelssystem som finns i pilotens hjälm. Systemet är idag beställt till de sydafrikanska Gripen flygplanen.