Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning värd 1 miljard på radarvarnare till Tysklands Tornadoflygplan

Saab Avitronics har fått en beställning på serieproduktion av radarvarnarutrustning för Tysklands Tornadoflygplan. Ordern är värd cirka 1 miljard svenska kronor och beställare är EADS i Tyskland som agerar på uppdrag av det europeiska flygplanskonsortiet Panavia.

20050815-sv-115534-1.jpg

Radarvarnarsystemet från Saab är en betydande del av en större uppgradering av tyska Tornadoflygplan. – Vi är mycket stolta över att vi är utvalda att leverera radarvarnarsystemet till en kund med så högt ställda krav. Tornadoflygplanen kommer att få ett mycket modernt system med topprestanda och vi på Saab är nu etablerade på ytterligare en plattform på marknaden inom radarvarnare, säger Björn Erman, chef för affärsenheten Saab Avitronics. - Kontraktet är en följdbeställning av ett utvecklingsuppdrag som Saab fick 2001. Arbetet kommer att utföras i Järfälla och leveranserna ska starta slutet av 2006 och pågå till 2009. Radarvarnare används för underrättelseinhämtning och för att identifiera och varna för hot i omgivningen. Saab har radarvarnare med mycket avancerad signalbehandling som ger systemet god prestanda även i mycket täta signalmiljöer. Systemet har också en modulär arkitektur så att det enkelt kan uppgraderas, till exempel med nya funktioner för hotidentifiering och ytterligare frekvensområden.