Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning värd 164 miljoner kronor på stridsledningssystem till svenska försvaret

Saab Systems har fått en beställning värd 164 miljoner kronor för att tillsammans med försvarsmakten och FMV utveckla och leverera ett nytt ledningssystem för ledning av förband upp till bataljonsnivå, Stridsledningssystem Bataljon (SLB).

SLB kommer på sikt att bilda grunden för de taktiska ledningssystemen i det svenska försvaret och finnas inte bara i de mekaniserade förbanden utan även i exempelvis amfibiebataljon, flygbasbataljon och EU battlegroup. – Den här beställningen är oerhört viktig för oss, säger Peter Wimmerström, chef för Air & Land Systems inom Saab Systems. Det innebär ett långsiktigt åtagande till det svenska försvaret av nästa generations nätverksbaserade system och det ger oss en stark position på världsmarknaden.