Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning värd 70 miljoner på undervattenssystem

Saab Underwater Systems har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på fjärrstyrda undervattenssystem. Dessa är avsedda att användas av den Svenska Marinen för i första hand minjakt.

– Det är mycket glädjande och viktigt att vi fått ännu en beställning inom området fjärrstyrda undervattensfarkoster från vår svenska kund, säger Mikael Grodzinsky, VD för Saab Underwater Systems. De kontrakterade systemen ska användas ombord på Svenska Marinens minröjningsfartyg av Landsort-klass. - Vi är världsledande avseende fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt, som innebär lokalisering, klassificering samt omhändertagande av sjöminor. Vi har levererat undervattensfarkoster till flera länders mariner under åren och nu pågår leveranser till Sverige, Frankrike, Holland och Belgien, säger Grodzinsky. Saab Underwater Systems är ett av de ledande företagen i världen inom området undervattenssystem med speciell inriktning på grunda och svåra undervattensmiljöer. Företaget är verksamt inom områdena sensorsystem, insatssystem samt fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster, och medverkar i flera internationella samarbeten. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Grodzinsky, VD Saab Underwater Systems AB Tel nr 0141-224 510, Mobil nr 0734-460 510 www.saab.se