Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får order på stödsystem till Gripen värd 150 miljoner kronor

Saab har fått en order från FMV, Försvarets materielverk, gällande stödsystem till JAS 39 Gripen. Ordern har ett värde på 150 miljoner kronor och är ett tillägg till det befintliga avtalet gällande stödsystem för Gripen-systemet.

– Stödsystemet bidrar till att säkra en hög driftsäkerhet och tillgänglighet av Gripen-systemet och vi är glada att få bidra till detta, säger Torsten Öhman, chef för eftermarknad inom Saab Aerosystems. Tilläggsanskaffningen är en naturlig del av den stödsystemuppbyggnad som nu sker i samband med leverans och förbandsintroduktion av C och D-versionerna av JAS 39 Gripen. Beställningen omfattar utbytesenheter för support och underhåll av Gripen-systemet. Med utbytesenheter menas apparater i flygplanet som vid behov kan bytas ut på ett snabbt och enkelt sätt. Beställningen omfattar tilläggsanskaffning av apparater samt nyanskaffning av utbytesenheter till de senaste versionerna av Gripen, C- och D-versionerna. Utbytesenheterna kommer att användas för drift av Gripen i Sverige, Tjeckien och Ungern. Avtalet berör affärsenheterna Saab Aerosystems i Linköping samt Saab Avitronics i Kista.