Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förvärvar flygelektronikföretag i Sydafrika

Saab har tecknat ett avtal om att förvärva AMS, “Aerospace Monitoring and Systems (Pty) Ltd” i Sydafrika. Affären förväntas bli klar i april 2006.

– AMS produktutbud och marknader passar väldigt bra in i vår verksamhet inom flygelektronik. Särskilt gäller det säkerhetskritiska övervakningssystem och digital registrering, där vi tillsammans kan bli en mycket stark aktör på världsmarknaden, säger Saab Avitronics affärsenhetschef Björn Erman. Om förvärvet genomförs blir AMS en del av affärsenheten Saab Avitronics som arbetar med flygelektronik och telekrigsystem och som har verksamhet i både Sverige och Sydafrika. – Vi ser mycket positivt på våra gemensamma möjligheter och ser fram emot att utveckla vår affärsverksamhet under varumärket Saab, säger Christo Weder, vd för AMS. AMS utvecklar och producerar avancerad flygelektronik för militär och civil flygindustri. Företaget omsätter cirka MRAND 58 med 75 anställda och finns i Midrand i närheten av Johannesburg i Sydafrika. Förvärvet är värt cirka MRAND 30 och är ett led i Saabs strategi att växa internationellt inom sina strategiska nischer och att fortsätta att expandera sin affärsverksamhet i Sydafrika. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda myndigheter och förväntas bli klart i början av april 2006. Precis som telekrigsdelen av Saab Avitronics i Sydafrika, kommer AMS att rent juridiskt, bli en del av Saab Grintek Defence (Pty) Ltd, vilket ägs till hälften av Saab Grintek (Pty) Ltd och Saab AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Erman, affärsenhetschef Saab Avitronics, tel 070-554 00 40 Anna Bergenlid, informationschef Saab Avitronics, tel 073-437 53 06