Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förvärvar majoritet i Grintek

Grinteks styrelse och en oberoende värderingskommitté rekommenderar Grinteks börsnoterade aktieägare att anta Saabs bud om förvärv av ytterligare ca 49 procent av aktieinnehavet i Grintek. Saab kommer därmed att äga över 70 procent av företaget.

– Förvärvet visar på Saabs långsiktiga ambition att öka vår affärsverksamhet i Sydafrika och det ligger helt i linje med vår strategi om företagsförvärv utanför Sverige, säger Per Erlandsson, chef för bolaget Saab South Africa. Förvärvet innebär att Saab köper samtliga utestående aktier i Grintek Ltd, Sydafrika, utöver de ca 29 procent som ägs av Kunene Bros Holdings. Priset per aktie har angivits till 1,90 Rand. Köpet är värt ca 316 miljoner Rand. Förvärvet förutsätter ett godkännande från berörda sydafrikanska myndigheter. Affären förväntas bli klar i slutet av april 2005. ”Vi välkomnar Saabs långsiktiga ägarskap och engagemang i företaget och tror detta kommer att gynna både Grintek och Sydafrika, säger Grinteks styrelseordförande Zoli Kunene.