Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab genomför neddragningar i Huskvarna

Saab Training Systems varslar idag 80 personer om uppsägning vid verksamheten i Huskvarna.

Det finns flera orsaker till dagens varsel. Den kraftigt försvagade dollarkursen innebär att Saab Training Systems måste minska sin kostnadsmassa för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Flera kunder lägger stora resurser på skarpa militära insatser världen över, vilket medfört minskade resurser till träning. – Det är mycket tråkigt att behöva lägga detta varsel. Förhoppningsvis behöver vi inte utnyttja varslet fullt ut, men det finns idag en stor osäkerhet på marknaden. Under mina sex år som vd har det aldrig varit så svårt att förutse marknaden. Från företagets sida kommer vi att göra allt för att stödja de medarbetare som drabbas, säger Johan Ohlson vd för Saab Training Systems. Förhandlingar inleds inom kort med de fackliga organisationerna. Personal från i stort sett alla kategorier berörs av varslet. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Jonzon, Manager Communications, Saab Training Systems Tel.: +46 (0)36 388116, +46 (0)736 687116, e-mail: anders.jonzon@sts.saab.se Johan Ohlson, vd, Saab Training Systems Tel.:+46 (0)36 38 86 03 (mellan kl 16.00-17.30 tisdag) www.saab.se