Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab har fått nya beställningar på signaturanpassat kamouflagenät från den amerikanska armén värt 65 miljoner US-dollar

Saab Barracuda LLC har fått två nya beställningar på leverans av ULCANS (Ultra Lightweight Camouflage Net System) från den amerikanska armén, till ett värde av 65 miljoner US-dollar.

– Dessa två beställningar stärker ytterligare vår ledande position inom signaturanpassat kamouflagenät, vilket skapar trygghet inför framtiden för våra anställda och gör det möjligt för våra leverantörer att förutse efterfrågan och lättare kunna tillhandahålla det materiel vi behöver för vår produktion, säger Dottie Womack, tf. vd för Saab Barracuda LLC i USA. Sedan 1997 har Saab Barracuda LLC varit ensam leverantör av ULCANS till den amerikanska armén. ULCANS, tillgängligt inom NSN, finns i färgvarianterna Woodland och Desert och ersätter äldre typer av kamouflagenät inom den amerikanska armén. Tillsammans med Saab Barracuda AB i Sverige är Saab Barracuda världsledande på produktion av kundspecifika, avancerade signaturanpassningsprodukter som erbjuder multispektralt skydd mot visuell upptäckt och mot upptäckt med hjälp av radar, målsökare och NIR- och IR-teknik. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dottie Womack, tf. vd, Saab Barracuda LLC Tel: (1-910) 814 30 03 www.saab.se