Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab köper 51 procent av Elesco

Saab har förvärvat resterande 51 procent av det finska försvarsindustriföretaget Elesco. Under 2004 köpte Saab 49 procent vilket betyder att Saab nu äger 100 procent av Elesco. – Genom Saabs köp av de resterande 51 procent av Elesco kommer vi att ytterligare förstärka vår närvaro på den viktiga finska marknaden, säger Dan-Åke Enstedt, chef för affärsenheten Saab Systems. Elesco är ett företag med huvudsaklig inriktning på systemintegration till finska försvaret. Företaget har 35 anställda och omsätter cirka 35 miljoner kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan-Åke Enstedt chef Saab Systems, 073 0666666 Guy Hörnfeldt Informationschef Saab Systems, 070 325 5370 guy.hornfeldt@saabsystems.se www.saab.se