Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Metech tecknar avtal om mättekniska tjänster

Saab Metech har tecknat ett avtal avseende omfattande stöd inom mättekniska området avseende kvalitetssäkring av mätinstrument och mätdon. Avtalet omfattar mättekniskt stöd, kalibrering och reparation samt framtagning av mätmetoder för att säkra spårbarhet och dokumentation. Avtalstiden är tre år och värdet är ca 20 Mkr.

– Vi är mycket stolta och glada för avtalet med Ericsson Microwave Systems och det är ytterligare ett bevis på att vi har bra lösningar inom det mättekniska området att erbjuda. Våra lösningar innebär att företagen kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lita på att de får nödvändigt mättekniskt stöd för sin utveckling och produktion. För företagen innebär detta minskade kostnader och samtidigt support av en partner, som hela tiden har aktuell mätteknisk kunskap, säger Hans Åberg, vice VD i Saab Metech. Saab Metech erbjuder konceptet Metech Support Solutions (MSS), som kan köpas som fullservicelösning eller som dellösning inom det mättekniska området. MSS omfattar behovsanalys, instrumentförsörjning, register för mätinstrument och mätdon, kalibrering och service på plats, kalibrering och service i egna verkstäder, teknisk support och utbildning. Saab Metech erbjuder kompletta servicelösningar inom mätteknik och mätdonshantering till kunder med verksamhet inom elektronik, telekom, elkraft, medicin, process och mekanik. Kunderna finns i hela Europa. Saab Metech är utanför Sverige etablerat i Finland, Danmark och Tyskland. Antalet medarbetare är 250. Saab Metech ingår i Saab. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Eriksson, VD Saab Metech, 073 6688003 thomas.eriksson@saabmetech.se Hans Åberg, vice VD Saab Metech, 0730 666402 hans.aberg@saabmetech.se www.saab.se