Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab och FMV genomför lufttankningsprov med svenskt lufttankningsflygplan

För första gången har ett av svenska flygvapnets C-130 Hercules-flygplan lufttankat ett Gripen-flygplan.

20051122-sv-121276-1.jpg

Detta var de första provflygningar i en serie tester som Saab genomför tillsammans med FMV för att verifiera systemens förmåga att stödja Gripen-flygplanet vid olika lufttankningsinsatser. Det var svenska flygvapnets nyligen modifierade C-130T Hercules-flygplan från Skaraborgs Flygflottilj, F7, som opererade tillsammans med Gripen-flygplanen från Saab i Linköping. Testerna utgick från FMV:s Test Center i Linköping. Totalt omfattade Saabs verifieringsprov 6 flygningar med provflygplan (senaste versionen av Gripen C och D). Flygningarna genomfördes över Östersjön med mycket lyckat resultat. – Provflygningarna har genomförts enligt plan och alla mål har uppnåtts. Under programmets gång har vi undersökt förmågan att utföra lufttankning mellan Gripen och Hercules, inklusive tankning vid olika hastigheter, höjder och med skiftande yttre laster. FMV fortsätter nu med ytterligare provflygningar som syftar till att integrera Gripens lufttankningsförmåga i det svenska flygvapnet, säger Mats Thorbiörnson, chefsprovflygare på Saab Aerosystems. Lufttankningsprojektet inleddes år 2000 med målet att få en certifierad lufttankningsdemonstrator av typen C-130T Hercules operativ i Svenska flygvapnet från och med januari 2006. Hercules-flygplanet är utrustat med den senaste generationens lufttankningsteknik. Systemet kommer under våren 2006 att förbättras ytterliggare, då två extra bränsletankar kommer att kunna lastas ombord på flygplanet för ökad kapacitet. I april 2005 verifierades Gripens lufttankningsförmåga mot ett Nato-anpassat tankningsflygplan från det sydafrikanska flygvapnet. Gripens C- och D-versioner är helt Nato-anpassade och uppfyller kraven för såväl nationella som internationella insatser. Lufttankningsförmågan ökar Gripens operativa bredd och uthållighet, vilket ger en stor fördel vid internationella insatser.