Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och sydafrikanska Grintek bildar gemensam affärsenhet – Saab Avitronics

Saab och sydafrikanska Grintek tar nu nästa steg i sitt samarbete inom området telekrig och bildar den gemensamma affärsenheten Saab Avitronics.

Saabs förvärv av aktiemajoriteten i sydafrikanska Grintek Ltd ger möjligheter att slå samman de båda företagens affärsverksamheter inom telekrig och avionik (flygelektronik) i en gemensam affärsenhet, Saab Avitronics. Den nya affärsenheten bildas genom att SaabTech med cirka 850 medarbetare i Sverige och Avitronics, med cirka 400 medarbetare i Sydafrika, går samman. – Våra verksamheter kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, både när det gäller produkter och marknader. Genom att samla våra resurser i en gemensam affärsenhet kommer vi att kunna stärka vår konkurrenskraft och marknadsposition ytterligare, säger Björn Erman, chef för SaabTech. Saab Avitronics kommer att ha ett komplett utbud av produkter inom telekrig, det vill säga olika typer av skyddssystem som missil-, laser- och radarvarnarsystem, störsändare och motmedelsfällare för flygplan, helikoptrar, fordon och för marina tillämpningar. I sin produktportfölj kommer Saab Avitronics också att ha avioniksystem för säkerhetskritiska tillämpningar, spaningssystem, presentationssystem och modulära avioniksystem för flygplan och helikoptrar. Den nya affärsenheten startar den 1 juli 2005. Affärsenheten kommer att ledas av Björn Erman, affärsenhetschef, Ben Ash, chef för affärsutveckling, marknadsföring och försäljning samt Micael Johansson, chef för utveckling och produktion. Legalt kommer den svenska delen av Saab Avitronics att fortsätta som en del av Saab AB medan den sydafrikanska delen av Saab Avitronics är en del i Grintek Ltd.