Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab och TietoEnator bildar bolag i Finland

Saab och TietoEnator bildar ett gemensamt Joint Venture kallat TietoSaab Systems Oy och blir därmed en viktig leverantör av militära och civila säkerhetslösningar i Finland. Samtidigt fördjupar också Saab samarbetet med TietoEnator avseende IT-support. Saab får därmed också tillgång till en långsiktig och sammanhållen IS/IT support.

– Finland är en viktig marknad för oss. Med detta joint venture bygger vi där upp en lokal kompetens inom ledningssystem, både för militära och civila ändamål. Vi vill vara en långsiktig partner för vår finska kund och detta kommer också att bli en plattform för exportaktiviteter utanför Finland, säger Dan-Åke Enstedt, chef för Saab Systems. TietoEnator kommer att äga 60% och Saab 40% av TietoSaab Systems Oy där även Saab ägda Elesco kommer att ingå. Bolaget kommer att erbjuda avancerade ledningssystem, datastöd och underhåll både för det finska försvaret och för civila säkerhetslösningar i Finland. TietoSaab Systems Oy startar den 1 januari 2006 och kommer att ha sin huvudsakliga verksamhet i Finland. Parallellt med bildandet av TietoSaab Systems Oy, etablerar Saab och TietoEnator ett IT Support samarbete. Saab har behov av att rationalisera och effektivisera sin IT-verksamhet och genom ett fördjupat samarbete med TietoEnator, kommer detta förändringsarbete att drivas gemensamt under en 4-års period. TietoEnator är också en partner som kan följa Saab på den internationella marknaden. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan-Åke Enstedt, Chef Saab Systems, 08-58085066, 073-0666666 Roger Sundberg, Saab Corporate IT Manager, 013-181891, 0734-181891 Peter Larsson, Presschef Saab, 08-463 00 18, 0734-180018 www.saab.se